Hans Kieft
Ontdekkingsreizigersbuurt Schutskamp

Ik ben lid van de Wijkraad West omdat ik graag zelf de schouders eronder zet om zaken in mijn woon- en leefomgeving te verbeteren. Afwachten tot er iets gebeurt is niet mijn stijl.

 

Geerte van Hoek
Verzetsheldenbuurt Kruiskamp

Ik ben lid van de Wijkraad West omdat ik daardoor gemakkelijker verbinding kan leggen tussen bewoners en de gemeente.

 

Wim Hartman Ontdekkersreizigersbuurt Schutskamp

Ik ben lid van de wijkraad omdat ik met mijn inzet een klein steentje kan bijdragen aan het verkeersveilig houden van de wijk.

 

 

Ronald Hoogenboom
Zeeheldenbuurt
Kruiskamp

Ik ben lid van de Wijkraad West omdat ik mijn steentje wil bijdragen aan de mooie wijken Kruiskamp en Schutskamp.

 

Senay Özkara
Nederlandse buurt Kruiskamp

Ik ben lid van de Wijkraad West omdat ik als vrijwilligster hoop ik iets te kunnen betekenen voor en een positieve invloed te kunnen hebben op de maatschappij.

 

 Wat is een wijkraad?Wijkraden zijn door de gemeente erkende, onafhankelijke verenigingen of stichtingen die opkomen voor de belangen van hun wijk. De wijkraden worden gevormd door (vrijwillige) wijkbewoners. Een belangrijke taak van wijkraden is het geven van advies en informatie aan de gemeente over allerlei zaken die zich op het gebied van wonen, leefbaarheid en veiligheid in hun wijk afspelen.

Daarvoor hebben de wijkraden contact met bewoners, verenigingen en andere organisaties en instellingen. De signalen die zij daarbij opvangen nemen zij mee in hun contacten, verzoeken en adviezen aan de gemeente. In veel gevallen gebeurt dat rechtstreeks met de ambtelijke organisatie.

Jaarlijks dient een wijkraad verantwoording af te leggen over de van de gemeente ontvangen subsidiegelden en geeft daarbij uitgebreid verslag van de in dát jaar uitgevoerde activiteiten en werkzaamheden.