Verslag Windpark West overleg 3 maart

Op deze website is het verslag te lezen.  https://windparkderietvelden.nl/participatie/

 

Plattegrond van tien keer de tiphoogte

Zoals toegezegd hebben we een plattegrond gemaakt met daarop een lijn op 1775 meter afstand van de windmolens. Die afstand is tien keer de tiphoogte (177,5 meter) van de windmolens. We hebben besloten op 3 maart dat dit gebied in beginsel wordt gehanteerd als gebied waarvoor het omgevingsfonds is bedoeld. Dit sluit aan op de lijn van de Raad van State om een belanghebbende te definiëren als iemand die binnen tien keer de tiphoogte woont. 

 


Terug
mrt 23, 2021 Categorie: Algemeen Ingezonden door: wijkraad