Windmolenpark update: Heien uitgesteld door winterweer

Het winterse weer zorgt ervoor dat het heien voor de fundamenten van de windmolens is uitgesteld. Het is te koud voor het beton dat de heipalen moet vormen. Er worden bij windmolens 1 (Graaf van Solmsweg), 2 (terrein BCTN) en 4 (Gemaalweg) zogeheten vibropalen toegepast en bij windmolen 3 (terrein brouwerij Heineken) boorpalen. 

Dat betekent dat er eerst een holle stalen buis in de grond wordt geheid of geboord, daar gaat wapeningsstaal in en vervolgens wordt de buis volgestort met beton om zo in de grond de heipaal te vormen. Het is te koud om het beton te kunnen verwerken en zoals de voorspellingen nu zijn, is het deze hele week nog te koud daarvoor.

De planning op dit moment is dat de heistelling deze week al wel op de bouwlocatie aankomt en wordt opgebouwd. Het heien begint pas als het iets warmer is en er weer beton kan worden geleverd. Het is nog niet duidelijk wanneer dat het geval zal zijn.


Terug
feb 11, 2021 Categorie: Algemeen Ingezonden door: wijkraad