Nieuwsbrief windpark De Rietvelden December

Met deze nieuwsbrief informeren we u graag over de stand van zaken van Windpark De Rietvelden in ’s-Hertogenbosch.  

Eerste bouwwerkzaamheden op punt van beginnen
De bouw van het windpark staat op het punt van beginnen. Zoals aangegeven tijdens de informatieavond op 4 november begint de bouw met de civiele werkzaamheden: de aanleg van (tijdelijke) wegen, kraanopstelplaatsen, de parkbekabeling en funderingen. In deze nieuwsbrief geven we een update over de planning tot nu toe. Daarbij benoemen we met name de werkzaamheden die de omgeving kan merken, bijvoorbeeld vanwege het geluid of doordat er veel vrachtwagens van en naar de locaties rijden.


De planning is wel altijd onder voorbehoud. Er kunnen tijdens de bouw onverwachte omstandigheden zijn waardoor de planning moet worden aangepast. Dergelijke veranderingen proberen we bijtijds via onze nieuwsbrief en website te melden.

Bouwvolgorde
Op hoofdlijnen is de beoogde bouwvolgorde op dit moment dat wordt begonnen bij windmolen 2 (op het terrein van BCTN),  daarna bij windmolen 3 (locatie bij de brouwerij van Heineken), vervolgens windmolen 4 (aan de Gemaalweg) en daarna bij windmolen 1 (aan de Graaf van Solmsweg). Er wordt wel op verschillende locaties tegelijk gewerkt, maar de bouw bevindt zich dan per locatie in een ander stadium. Hieronder ziet u een plattegrond waarop de locaties van de vier windmolens staan aangegeven (tekst loopt door onder de plattegrond):Huidige planning per windmolen

Windmolen 2
Volgens de huidige planning beginnen in de derde week van januari 2021 de eerste voorbereidende (grond)werkzaamheden bij windmolen 2. Dit is voor de aanleg van de kraanopstelplaats, de verharde plek naast de windmolen waar een hijskraan stevig op staat. Het heien van de funderingspalen van windmolen 2 begint volgens de huidige planning in de derde week van februari 2021.

Windmolen 3
Bij windmolen 3 worden momenteel wat kleinere voorbereidende grondwerkzaamheden uitgevoerd. Het heien van de funderingspalen staat hier gepland vanaf de vierde week van februari 2021.

Windmolen 4
Vanaf de derde week van januari 2021 begint de aanleg van een tijdelijke weg vanaf de weg Treurenburg naar de locatie van windmolen 4. De werkzaamheden aan de kraanopstelplaats zijn beoogd te beginnen in de eerste week van februari 2021. Heien zal hier, zo lijkt het nu, aan de orde zijn vanaf de tweede week van maart 2021.

Windmolen 1
In de tweede helft van februari 2021 begint de aanleg van een tijdelijke inrit naar de windmolenlocatie, vanaf de Graaf van Solmsweg. Het heien is hier gepland voor de eerste week van maart 2021.

De heiwerkzaamheden duren drie tot vijf dagen per windmolen, exclusief het op- en afbouwen van de heistelling.

Bouwterrein is niet toegankelijk
Nu de bouw aanstaande is, vragen we aandacht voor de veiligheid. De bouwlocaties zijn verboden terrein voor onbevoegden, omdat hier met groot en zwaar materieel wordt gewerkt – helemaal als later de windmolenonderdelen worden gehesen. De ervaring bij de bouw van andere windparken is dat mensen hier uit belangstelling komen kijken. Dat is uiteraard prima en kan vanaf de openbare weg, maar het is nadrukkelijk niet toegestaan om op de bouwlocaties te komen – in het belang van uw eigen veiligheid en die van de medewerkers. We vragen u daarmee rekening te houden.

Vragen en contact
We hopen u met deze nieuwsbrief goed te hebben geïnformeerd over de stand van zaken van Windpark De Rietvelden. Vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over Windpark De Rietvelden in het algemeen kunnen worden gemaild naar info@windparkderietvelden.nl of u kunt bellen met omgevingsmanager Matthijs Oppenhuizen via 06 – 57870755.
Op de website van het windpark staat ook meer achtergrondinformatie, onder meer in de rubriek ‘Veelgestelde vragen’.

Met vriendelijke groet, 

De initiatiefnemende bedrijven (Heineken, Barten, BCTN, de familie Pennings), coöperatie Bossche Windmolen West, Pure Energie.


Terug
dec 29, 2020 Categorie: Algemeen Ingezonden door: wijkraad