Beoogde start bouw Windpark De Rietvelden begin 2021

’S-HERTOGENBOSCH – Volgens de huidige planning begint de bouw van Windpark De Rietvelden in ’s-Hertogenbosch in januari 2021. Iedereen die hierover op de hoogte wil blijven, wordt geadviseerd zich aan te melden voor de nieuwsbrief van het windpark via www.windparkderietvelden.nl. Ook kunnen inwoners en andere betrokkenen uit de omgeving hun vragen, suggesties of opmerkingen kenbaar maken aan de initiatiefnemers van het windpark.

Start bouw beoogd januari 2021
Zoals nu de planning is, begint in januari 2021 de bouw van de windmolens. Dat begint met de civiele werkzaamheden. Die bestaan hoofdzakelijk uit de aanleg van wegen naar de locaties van de windmolens vanaf de openbare weg en de aanleg van zogeheten kraanopstelplaatsen. Dat zijn verharde plaatsen naast de windmolenlocaties waarop een hijskraan kan staan. Vervolgens wordt er geheid voor de funderingen van de windmolens en wordt het beton voor de fundamenten gestort. In de loop van 2021 worden de windmolens zelf geplaatst. De onderdelen zoals de mastdelen, wieken en gondel worden met speciaal transport aangevoerd. Voor de opbouw van de windmolen wordt gebruik gemaakt van een hijskraan.
De huidige planning is nog onder voorbehoud.

Contactpersoon en informatie tijdens de bouw
In aanloop naar en tijdens de bouw kunnen inwoners en andere betrokkenen Matthijs Oppenhuizen van duurzaam energiebedrijf Pure Energie als contactpersoon aanhouden. Hij is bereikbaar op info@windparkderietvelden.nl of 06-57870755.
De nieuwsbrief is het belangrijkste communicatiemiddel vanuit het windpark. De voortgang van de bouw en andere informatie wordt hoofdzakelijk via de nieuwsbrief gedeeld. Aanmelden hiervoor wordt daarom aangeraden en kan via de website: www.windparkderietvelden.nl

Vragen, suggesties en opmerkingen over de bouw
Met name voor de civiele werkzaamheden zijn veel vrachtbewegingen nodig, omdat er onder andere beton en grond moeten worden aan- en afgevoerd. Dit gebeurt met vrachtwagens van reguliere afmetingen, maar het zijn er tijdelijk relatief veel in aantal.
Het speciale transport voor de windmolenonderdelen is met name langer dan gebruikelijke vrachtwagens – een wiek zal tientallen meters lang zijn -, maar dit zijn er minder in aantal en deze zullen voornamelijk ’s avonds en ’s nachts rijden om hinder te beperken.
De routes die de vrachtwagens rijden, zijn momenteel nog in voorbereiding. Wie daarover aandachtspunten heeft en die met de initiatiefnemers wil delen, kan dat doen via info@windparkderietvelden.nl of door te bellen met Matthijs Oppenhuizen. De initiatiefnemers kunnen dan onderzoeken of er met suggesties of ideeën rekening kan worden gehouden.

Over Windpark De Rietvelden
Windpark De Rietvelden is een initiatief van Heineken, firma Barten, BCTN, de familie Pennings, coöperatie Bossche Windmolen West en duurzaam energiebedrijf Pure Energie. Het plan bestaat uit vier windmolens op bedrijventerrein De Rietvelden in ‘s-Hertogenbosch.
De windmolens krijgen een ashoogte van maximaal 125 meter, een rotordiameter van maximaal 122 meter en daarmee een tiphoogte van maximaal 186 meter. Er wordt nog een exact type windmolen gekozen. Dit wordt dan ook gecommuniceerd met de omgeving. De vier windmolens wekken naar verwachting samen per jaar circa 38,6 miljoen kilowattuur groene stroom op. Dat is evenveel als gemiddeld circa 12.800 huishoudens per jaar verbruiken.


Terug
jul 7, 2020 Categorie: Algemeen Ingezonden door: wijkraad