Notulen wijkraad 2 september 2019Aanwezig: Jesse Y. Hamel (voorzitter), Esther Kemperman Wim Hartman, Marijke Volgers-van Wijk, Ton van Helvoort(wijkmanager), Khadija Lamghari, Ronald Hoogenboom , Truitje van Hoek (notulen)
Afwezig : Osman Cifci, Feriye Erol-Tastan, Houda Tanyaui en Marc Jansen
Gast: Feya Zweers van Oosterwijck van De Toverfee NatuurbelevingBEATRIXPARK

Er is overleg geweest over de speeltoestellen. Er wordt gekeken of er additioneel budget mogelijk is, naast de 75.000 euro die al is toegewezen. De bomencommissie is ook betrokken bij de plannen. Dit najaar staat er een bewonersavond gepland om de plannen voor te leggen aan alle bewoners. Deze avond zal waarschijnlijk gecombineerd worden met de wijktafel van de Wijkraad.

TINY FORREST

Er is weinig meer gebeurd sinds de laatste bijeenkomst. Het balletje ligt momenteel bij IVN Natuureducatie, alle argumenten over de locatie (Beatrixpark of strook bij De Bossche Hoeve zijn bij hun bekend.

HERINRICHTING OUDE VLIJMENSEWEG

Volgens buurtbewoners liep de communicatie m.b.t. de herinrichting vanuit de gemeente ronduit slecht.
Dit leidde tot problemen rondom parkeren en het ophalen van de vuilcontainers. De gemeente reageert ook niet op signalen van bewoners over het fietspad ter hoogte van de Hoeflaan. Men heeft herhaaldelijk aangegeven dat situatie onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk is.

ENQUETE PARKEERVERGUNNINGEN OUDE VLIJMENSEWEG

Er is door de gemeente een enquête uitgezet, met de vraag of het parkeervergunningen beleid gehandhaafd moeten blijven. De enquête is breder uitgezet dan het proefgebied (2015). Daardoor is de uitslag vertekend, en heeft dit geleid tot het afschaffen van de parkeervergunningen, terwijl de bewoners in de betreffende straten daar juist voorstander van zijn. Bovendien is de brief van de gemeente hierover naar de Wijkraad gestuurd terwijl bewoners nergens vanaf wisten.

Samen met de actieve bewonersgroep zal de wijkraad hier vervolgstappen over nemen richting de gemeente.

BEJAARDENHUIS VAN DE TOEKOMST

De Wijkraad werd verrast door berichten in de media, over het plan om van het gebied rond Winkelcentrum Helftheuveleen 'bejaardenhuis van de toekomst' te maken. Dit plan is niet vooraf besproken met betrokken partijen (winkeliersvereniging, Van Neynsel, Wijkraad West). De Wijkraad zal contact opnemen met de initiatiefnemers wat de status van dit plan is.

WINKELSTRIP CHURCHILLLAAN

Burgemeester Jack Mikkers is op bezoek geweest om met winkeliers, omwonenden en de wijkraad te praten over de Churchilllaan. Tijdens dit gesprek heeft hij aangegeven dat er een breed plan ontwikkeld gaat worden voor alle winkelstrips in de stad waar problemen spelen. Er zou vanuit de gemeente een coördinator komen om zaken aan te pakken. Hier wordt nog aan gewerkt vanuit de gemeente.

PROBLEEM APOTHEKEN

De sluiting van de apotheek op de Helftheuvel, die is samengevoegd met apotheek in het gezondheidscentrum, zorgt voor nogal wat problemen. Klanten moeten allemaal naar de Kooikersweg wat voor overbelasting en lange wachttijden zorgt. Ook worden ze min of meer verplicht om medicatie uit kluis met code te halen wat voor velen behoorlijk lastig is.Klachten hierover zijn terecht gekomen bij de Inspectie Gezondheidszorg die een onderzoek heeft gedaan: conclusie is dat aantal zaken niet op orde zijn bij Medsen Apotheek en de apotheek krijgt 4 weken de tijd (vanaf half juli) om dit op orde te krijgen. De Wijkraad volgt deze ontwikkelingen op de voet.

SCHIMMELWONINGEN

Na het nodige onderzoek van Zayaz Woningcorporatie betreffende de problemen rondom schimmel in de Vliegeniersbuurt wordt er nu bij 2 woningen verder onderzoek gedaan. Ook de aannemer die de kozijnen heeft geplaatst is hierbij betrokken. Het heeft er alle schijn van dat er toch fouten zijn gemaakt tijdens de eerdere renovatie.

Dit najaar is de Verzetheldenbuurt aan de beurt voor een ingrijpende renovatie.Bij een blok (Titus Brandsmastraat) zijn nul op de meter-woningen gemaakt. De communicatie vanuit Zayaz is goed. Bewoners krijgen een hele map met info wat er precies gedaan gaat worden. Ook komt er nog een opzichter met iemand van Zayaz per huis inventariseren hoe en wat. Verder kunnen bewoners optioneel voor zonnepanelen kiezen.

WIJKKRANT

De verspreiding van de Wijkkrant loopt vaak niet goed. Lastige is dat Bossche Omroep hier verantwoordelijk voor is.
De Wijkraad neemt contact op met de mensen die persoonlijk hebben aangegeven geen krant te hebben gekregen.

DOORGEEFWINKEL / BUURTPARAPLU

Activiteiten lopen door als gebruikelijk, de samenwerking met voormalige Tussenheuvel werkt erg goed.

DE KRUISKAMP ONS BUURTJE

Diverse activiteiten zijn weer gestart (o.a. danslessen, Nederlandse les. Ook lopen er diverse initiatieven voor nieuwe activiteiten. Zie hiervoor de pagina van De Kruiskamp Ons Buurtje

UIT DE MEDIA

Een aantal bewoners geven aan dat nieuwe aanplant van groen in de wijk is verdroogd, alle windmolens op west gaan door, en Shisha Lounge Evergreen is weer open.

OVERIG

Door bewoners rondom de Churchilllaan zijn er vragen en ideeën over het verkeersgedrag. De wijkmanager zal hen in contact brengen met de WIjkraad.

Een winkelier in de Helftheuvel had vragen over de herinrichting van een van de entrees. De wijkmanager al contact opnemen met deze winkelier.

Volgende vergadering: dinsdag 1 oktober om 19.30 uur


Terug
sep 11, 2019 Categorie: Algemeen Ingezonden door: wijkraad