Notulen wijkraad 13 maart

Aanwezig: Jesse Y. Hamel (vz), Ronald Hoogenboom, Wim Hartman, Marc Jansen, Marijke Volgers-van Wijk, Khadija Lamghari, Truitje van Hoek (not)
Afwezig mk: Feriye Erol-Tastan, Houda Tanyaui, Osman Cifci, Esther Kemperman
Gasten: Frans van den Bogaard, Sjef van Creij

TINY FORREST
Zoals uit de vorige notulen bleek, zijn de meningen over de locatie van het Tiny Forrest verdeeld. Er zal een afspraak gemaakt worden om een rondje door de wijk te doen, om de verschillende locaties te vergelijken.

ENERGIELANDSCHAP
Marc is naar infobijeenkomst geweest: het gaat over hele energietransitie, windmolens, zonnepanelen, laadpalen en waterstof. Meer info vind je op website van de gemeente
Geerte: René Dullaart en Geerte hebben gesprek gehad met meneer Michael Urlings over kansen in de Kruiskamp om eerste aardgasvrije wijk te realiseren.
Geerte nodigt hem uit voor de volgende wijkraad vergadering

OUWE STOMP
Wim en Ronald zijn in gesprek geweest met de veteranen van de Ouwe Stomp. De gemeente heeft plannen om een stadscamping en tijdelijke woningen te gaan realiseren op voetbalveld. Ouwe Stomp geeft aan dit geen probleem te vinden wanneer ze kunnen blijven. Zij zouden tegelijkertijd rol van beheer op zich willen nemen. Partijen gemeente zijn voorstander dat Ouwe Stomp kan blijven.
Men is blij met de steun van de Wijkraad West. De Wijkraad zou een rol kunnen spelen wanneer plannen ingediend worden om dan standpunt kenbaar te maken

SPORTWIJK WEST
Sportwijk West is een samenwerking tussen allerlei sportclubs en de scholen. Het doel is dat kinderen wiens ouders weinig geld hebben, gratis kennis kunnen maken met allerlei sporten. Osman is naar een eerste bijeenkomst geweest om verdere stappen te bespreken.

VERKEER
Wim: er komt een enquête voor bewoners bij de Hoeflaan/ deel Schutskamp hoe men tegenover parkeervergunningen staat. Tot nu toe was dit voor de bewoners gratis maar dat gaat omgezet worden naar betaalde vergunningen.

MEDIA
Info over de vrijwilligersacademie: iedereen die vrijwilliger is kan zich hiervoor aanmelden, betreft diverse gratis cursussen en workshops.

BUURTPARAPLU
Tijdens NLDoet wordt begin gemaakt met de Buurttuin
Project De Wijkambassadeurs maakt een herstart.

DE KRUISKAMP ONS BUURTJE
Met Nldoet gaan we de ruimte schoonmaken en wat meubels verven.
Er is planning in de maak van alle activiteiten; we gaan proberen iedere dag open te zijn.
De activiteiten vanuit Klup Up draaien al volop. Daarnaast is er twee keer per week 'Buurtvrouwen in Beweging'. Dit is zo populair, dat het te druk wordt. Er zijn ruim 70 aanmeldingen, maar daar is geen plek voor. De eerste 'Beauty & Hair' heeft ook plaatsgevonden, dit was ook een groot succes.
Ook hebben we kennis gemaakt met de Vereniging van Eigenaren van de Churchillaan.
Afsluiting ‘Kruiskamp got Talent op zondag 23 juni is samen met Wijkfeest.

BEWONERSRADEN OVERLEG
De Wijkraad West zal hierbij aanwezig zijn. Dit betreft een overleg van de gemeente met alle wijk- en buurtraden van Den Bosch.

SCHIMMELWONINGEN
De uitslag van het onderzoek in de vliegeniersbuurt is binnenkort bekend. Hierover zal meer informatie vanuit Zayaz over verschijnen.

Volgende vergadering: donderdag 4 april om 19.30 uur


Terug
apr 2, 2019 Categorie: Algemeen Ingezonden door: wijkraad