Notulen Wijkraad 7 januari 2019

Aanwezig: Jesse Y. Hamel, Ronald Hoogenboom, Osman Cifci, Khadija Lamghari, Houda Tanyaoui, Marc Jansen, Marijke Volgers-van Wijk, Feriye Erol-Tastan, Truitje van Hoek (not.) Wim Hartman (vanaf 20:00)

1. Verslag vorige vergadering
Waren alleen afspraken, in het vervolg wel agendapunt

2. Update website/FB
Nu de Wijkraad West weer actief is, moeten alle contactgegevens, de website etc. weer up-to-date gemaakt worden. De wijkraad zal ook een Facebook pagina starten.

3. Nieuwjaarsborrel
De nieuwjaarsborrel zal plaatsvinden vrijdag 25 januari 2019 vanaf 19:30 in de Tussenheuvel.

4. Tiny Forest De Bossche Hoeve
Tijdens overleg over de opknapbeurt van het Beatrixpark gaf de gemeente aan een Tiny Forest te willen realiseren in het park. De Bossche Hoeve wil ook graag een Tiny Forest realiseren. De meerderheid van de Wijkraad vindt de locatie bij de Bossche Hoeve prima. Er heeft inmiddels een vervolgoverleg plaatsgevonden met Jennifer Nathalie Artz en de wijkmanager. Meer informatie hierover volgt.

5. Zayaz Woningcorporatie
De renovatie van de verzetsheldenbuurt zal plaatsvinden in 2020. In de Vliegeniersbuurt komt een onafhankelijk onderzoek naar de schimmelproblemen.

Khadija geeft aan dat zij met huurdersvereniging naar vraagstelling hiervan kijkt

6. Signum
Er is een uitnodiging binnengekoomen van het bestuur van Signum (stichting basisonderwijs regio Den Bosch), over verbinding met de wijken. Geerte en Marijke zijn naar dit overleg gegaan. Meer informatie volgt nog op onze pagina.

7. Wijklogo's
Gelezen in Bossche Omroep dat een bureau logo’s wil maken van elke wijk.

Jesse heeft een uitnodiging gestuurd naar de initiatiefnemer Luc van Gemert, zodat hij bij de volgende vergadering zijn idee kan toelichten.

8. Update De Kruiskamp Ons Buurtje
Feriye is bij Van Neynsel aan de slag gegaan als individueel begeleidster ouderen voor heel West;

Patricia OB gaat samen met klup up werken voor kids en volwassenen;.
De Kruiskamp Ons Buurtje krijgt een eigen ruimte aan de Churchilllaan;
Er zal een jaarplanning worden gemaakt voor alle activiteiten;
De Kruiskamp Got Talent staat gepland voor 23 juni 2018.

9. Informeren en Ontmoeten (inspraakmogelijkheid bij de gemeente)
Dit gaat deze keer o.a. over de Oude Vlijmenseweg, namens de Wijkraad West zal Ronald aanwezig zijn.

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 5 FEBRUARI 2019 , 19:00


Terug
jan 25, 2019 Categorie: Algemeen Ingezonden door: wijkraad