De Wijkraad West is weer actief!

De Wijkraad West (voor de Kruiskamp en Schutskamp), bestaat al sinds 1979.

De Wijkraad heeft als taken en bevoegdheden:

De wijkbewoners raadplegen, zodat de Wijkraad weet wat er speelt in de wijk.
De wijkbewoners informeren (onder andere via de Wijkkrant).
De gemeente adviseren, op basis van de informatie die de Wijkraad van wijkbewoners krijgt.

Omdat Hans Kieft er mee stopte (hij is commissielid geworden voor Leefbaar 's-Hertogenbosch, je mag geen raadslid of commissielid zijn, en tegelijkertijd in een wijkraad zitten), kwam de wijkraad in een 'slaapstand' terecht.

Gezien de belangrijke functie de de Wijkraad heeft, vonden wij het als De Kruiskamp Ons Buurtje belangrijk, dat de Wijkraad weer nieuw leven ingeblazen werd. Daarom hebben we contact op genomen met onze wijkmamager Ton van Helvoort.

Goed nieuws: het is gelukt !

20 november hebben we een bijeenkomst gehad in het Wijkplein de Helftheuvel.

De Wijkraad is nu weer actief. en bestaat nu uit de volgende leden:

- Jesse Hamel (voorzitter)
Wim Hartman (penningmeester)
- Geerte van Hoek (secretaris a.i.)
Ronald Hoogenboom
Feriye Erol-Tastan
- Marc Jansen
Marijke Volgers-van Wijk
Osman Cifci
Houda Tanyaui
- Khadija Lamghari

Ronald, Wim en Geerte waren al lid van de 'oude' Wijkraad. Daarnaast kennen jullie Geerte van de Doorgeefwinkel West.

Jesse, Feriye, Osman, Houda en Marijke zijn al actief voor De Kruiskamp Ons Buurtje. Daarnaast zet Marijke zich in voor Zorg in actie, en is Osman actief voor de landelijke Partij van de Arbeid (PvdA).

Marc is de zoon van John Jansen die we natuurlijk allemaal kennen van De Bossche Hoeve.

Khadija is lid van de huurdersvereniging Vliegeniersbuurt, en kennen jullie misschien al van de acties tegen schimmelwoningen, die ze samen met onder andere Kimberly Netten, Suzan van Haren, Marianne Lammers en Riek de Vet voert, en waarbij De Kruiskamp Ons Buurtje en SP Den Bosch ook meehelpen.

De Wijkraad gaat weer als vanouds een wijktafel organiseren, zodat iedereen persoonlijk met de 'nieuwe' Wijkraad kan kennismaken.

Binnenkort horen jullie hier meer over !


Terug
dec 4, 2018 Categorie: Algemeen Ingezonden door: wijkraad