Nieuws van de wijkraad West

Na ruim 10 jaar heeft Hans Kieft zijn werkzaamheden voor de wijkraad West beëindigd.

Hans is in juni 2018 benoemd tot commissielid in de gemeenteraad en dat betekent dat hij vanwege mogelijke belangenverstrengeling bepaalde functies niet langer kan of mag uitoefenen.

Hans heeft derhalve zijn functie als voorzitter van de wijkraad neergelegd. Hij kijkt tevreden terug op de afgelopen jaren. De Kruis- en Schutskamp zijn, hoewel er natuurlijk altijd wensen blijven, er flink op vooruit gegaan.

Hans bedankt in de eerste plaats de bewoners van de Kruis- en Schutskamp mét en vóór wie hij vele trajecten heeft doorlopen. Het ene meer succesvol als het andere, maar door deze samenwerking staan uiteindelijk Kruis- en Schutskamp wel weer op de kaart en zijn bewoners trots om er te wonen. Ook ziet Hans dat steeds meer bewoners zelf initiatieven ontwikkelen en juicht deze ontwikkeling van harte toe. Dat is, blijft én wordt de kracht van de wijk !!

 

Voor de wijkraad betekent dit dat deze in een soort van winterslaap gaat. Ze blijft vinger aan de pols houden bij bepaalde zaken (m.n. verkeer), maar voor veel zaken worden initiatieven bij de bewoners gelegd. Zij immers weten als geen ander wat goed is voor hun buurt of straat en zijn de afgelopen jaren ook steeds mondiger geworden om deze wensen kenbaar te maken en met de gemeente hierover op constructieve wijze in gesprek te gaan. Hans wenst de Kruis- en Schutskampers hier veel succes bij.

 

Mocht in de komende jaren blijken dat, net als 10 jaar geleden, toch behoefte is aan een blijvend instituut als de wijkraad, dan zullen ongetwijfeld, net als in 2008, bewoners opstaan om het stokje over te nemen, de handen ineen te slaan en gezamenlijk de wijkbrede onderwerpen aan te pakken.

 

Wat betreft de wijkkrant, deze zal zoals u gewend bent, vier keer per jaar blijven verschijnen en via deze website beschikbaar zijn.

Kopij voor de wijkkrant kunt u sturen naar redactie-wks@hotmail.com


Terug
sep 10, 2018 Categorie: Algemeen Ingezonden door: wijkraad