Het sportseizoen start met een volle agenda

HBO intro Festival en sport voor studenten

Op het HBO intro Festival worden vier sporten gepresenteerd door Bossche Verenigingen. De verenigingen vragen daarnaast ook aandacht voor het sportaanbod speciaal voor studenten; sport voor studenten. Breng ook jouw vereniging onder de aandacht van studenten, kom ook met aanbod speciaal voor deze doelgroep. Kijk wie er al aanbod hebben en hoe je meedoet. 
 

Opleiding vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Indien een slachtoffer van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag melding hiervan wil doen is daarvoor een vertrouwd aanspreekpunt binnen de vereniging of bond nodig. Het is een onderwerp dat niet makkelijk bespreekbaar is. Het ontbreken van een luisterend oor, van iemand die raad geeft, maakt het extra moeilijk. Hierdoor zien slachtoffers er vaak vanaf hun klacht te melden. Daardoor blijven zeer ongewenste en voor slachtoffers pijnlijke situaties voortbestaan. Juist om deze redenen stellen steeds meer verenigingen een VCP aan. Speciaal voor deze verenigingen is er dit najaar een VCP opleiding in 's-Hertogenbosch. Meer informatie kijk hier.
Interesse? Stuur dan Irfan een mail: i.gadzo@s-hertogenbosch.nl.

 

Agenda


Terug
sep 3, 2018 Categorie: Wijkkrant West Ingezonden door: wijkraad