Actiegroep ‘NEE tegen windmolens bij Kruiskamp/Schutskamp ’s-Hertogenbosch

Wij zijn vóór groene energie, maar tegen windmolens aan de rand van een woonwijk.

De gemeente Den Bosch wil initiatiefnemers Heineken, firma Barten, BCTN en de familie Pennings toestemming verlenen voor de plaatsing van 4 windturbines bij de Kruiskamp en Engelen.

 

Wij hebben zorgen over de volgende punten:

 

  • Gezondheidsproblemen, zoals slaapverstoringen, gehoorproblemen, stress

  • Slagschaduw

  • Horizonvervuiling (windmolens met tiphoogte van 186 meter)

  • Aantasting van flora en fauna (zuinig zijn met natuur)

  • Waardevermindering van de woningen

 

Op 9 mei 2017 heeft de gemeenteraad aan B&W goedkeuring verleend om de vergunning voor de plaatsing van 4 windturbines voor te bereiden. Zo hebben de gemeenteraadsleden gestemd:

 

 

Nadat projectontwikkelaar Raedthuys de vergunning voor de 4 windturbines heeft aangevraagd, zal B&W een ontwerp-vergunning ter inzage leggen. De gemeente zal dit officieel aankondigen. Vanaf dat moment gaat een periode van 6 weken in om hierop inhoudelijk te reageren, met een zienswijze. Wij bereiden nu deze zienswijze voor. Hebt u behoefte aan dit document, of heeft u ideeën, laat ons dit dan weten. U kunt zelf ook rechtstreeks aan B&W uw zienswijze sturen. GEBRUIK UW STEM, LAAT VAN U HOREN.

 

Namens actiegroep ‘NEE tegen windmolens bij Kruiskamp/Schutskamp ’s-Hertogenbosch’

Rob ter Borg en Marleen van Doorneveld

 

Facebook: NEE tegen windmolens bij Kruiskamp/Schutskamp ‘s-Hertogenbosch

Email: neewindmolensderietvelden@gmail.com


Terug
jun 15, 2017 Categorie: Wijkkrant West Ingezonden door: wijkraad