Nieuws van het Windpark De Rietvelden

Korte ​procedurele terugblik

Door de ingekomen inspraakreacties in 2016 inzake Windpark De Rietvelden deed het college onderzoek en scherpte op 29 maart 2017 de voorwaarden aan. De gemeenteraad nam het raadsvoorstel op 9 mei met ruime meerderheid aan. De raad gaf het college daarmee de bevoegdheid om vergunning te verlenen.

Volgende stap

Het college is van plan om de vergunning te verlenen. Zij heeft een ontwerpbeschikking opgesteld.  Van 12 juni t/m 24 juli 2017 kunnen zienswijzen over de ontwerpbeschikking bij de gemeente worden ingediend.​ De ontwerp beschikking en aanvraag omgevingsvergunning voor Windpark De Rietvelden liggen daartoe vanaf 12 juni zes weken ter inzage.

Link naar het gemeentelijke nieuwsbericht van zojuist over de terinzagelegging.


Terug
jun 15, 2017 Categorie: Algemeen Ingezonden door: wijkraad