Scherpere voorwaarden aan windpark De Rietvelden

Het college van burgemeester en wethouders wil scherpere voorwaarden stellen aan het initiatief voor het windmolenpark op en nabij het bedrijventerrein De Rietvelden. Dit staat in een voorstel aan de gemeenteraad. Het college wil met de scherpere voorwaarden tegemoet komen aan de inspraakreacties. Die reacties richtten zich onder meer op geluidsoverlast, slagschaduw, visuele hinder, gezondheid en veiligheid.

Een groep initiatiefnemers vraagt de gemeente mee te werken aan het plan voor vier windmolens. Daarvan moeten er drie op bedrijventerrein De Rietvelden komen. En één langs de A59, nabij de molen op Treurenburg. De initiatiefnemers zijn Heineken Brouwerij ’s-Hertogenbosch, containerterminal BCTN Den Bosch en aannemer Barten. Zij doen dit samen met de familie Pennings. Projectontwikkelaar is Raedthuys Pure Energie.

Scherpere voorwaarden
Het college heeft door de inspraakreacties onderzoek laten verrichten naar gezondheidsaspecten. Het college wil verder met nieuwe voorwaarden het plan aanscherpen. Dit doet zij:

  • Door geen uitzondering te maken in de normen voor geluid zoals eerder wel het idee was. Dat betekent een geluidsarmer windpark. Daarmee komt er minder geluid naar de omgeving ter bescherming tegen mogelijke hinder en verstoring van de slaap;
  • Door het hanteren van de scherpste norm voor de hoeveelheid slagschaduw per jaar. Om ook hiermee mogelijke overlast terug te dringen. De rotoren zullen daarvoor vaker stil staan;
  • Door met de keuze van de plek van de windmolens de veiligheidsrisico’s zo klein mogelijk te houden;
  • Door vogels en vleermuizen te beschermen met onder andere het stilzetten van de rotoren op bepaalde tijdstippen;
  • Door het uitsluiten van werk aan het windpark tijdens het broedseizoen van beschermde vogels. Dit als ze leiden tot verstoring en/of vernietiging van nesten.


Opbrengsten ook naar omgeving
Daarnaast werkt Raedthuys Pure Energie samen met de initiatiefnemers, Energiecoöperatie 073 en de Bossche Windmolen West (BWW) aan een (financieel) participatiemodel. Dat model voorziet in het meer in evenwicht brengen voor de omgeving van de lasten van de windmolens en de lusten daarvan.
Zo zal in samenspraak met initiatiefnemers en omwonenden een gebiedsfonds worden opgericht. Daarmee kan een deel van de (financiële) opbrengst ten goede komen aan de omgeving van het windpark. Ook gaat de Bossche Windmolen West ‘winddelen’ verkopen. Daarmee kunnen omwonenden van het windpark delen in de opbrengst van één van de molens.

Bijdrage aan klimaatneutrale stad
De gemeente wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat is nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Het doel is evenveel duurzame energie opwekken als verbruiken. Alle mogelijkheden zijn nodig om de doelstellingen van het klimaatbeleid binnen bereik te krijgen. Waaronder de realisatie van de windmolens voor windpark De Rietvelden. Daarnaast zet de gemeente volop in op andere vormen van energiewinning en het zoeken naar aanvullende plekken.

Vervolg
De gemeenteraad besluit over het voorstel om het college de bevoegdheid te geven voor verlening van de vergunning. Het college besluit wanneer zij de procedure voor de vergunning start. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen. Hiervoor staat een periode van zes weken. Daarna besluit het college of het daadwerkelijk een vergunning geeft. Dit is naar verwachting eind augustus dit jaar.

Meer informatie op: https://www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen/ruimtelijke-plannen-in-procedure/afwijking-windpark-de-rietvelden.html


Terug
apr 13, 2017 Categorie: Algemeen Ingezonden door: wijkraad