Even op adem komen als mantelzorger

Als mantelzorger kan de zorg voor een zorgbehoevende soms te veel zijn en wil of moet je de mantelzorgtaken overdragen aan iemand anders. In dit geval heb je respijt nodig, even tijd voor jezelf. Kom luisteren naar ervaringsverhalen van mensen die gebruik maken van respijtzorg. Soms wil je als mantelzorger ook alleen op vakantie.

Dit onderwerp staat centraal in het Mantelzorgcafé op dinsdag 19 juli 2016 in Wijkcentrum de Stolp, Rijnstraat 497. Inloop vanaf 13.30, start café 14.00 en eindtijd is 15.30 uur.

In deze situaties kan iemand anders worden ingeschakeld om de zorgtaken over te nemen; dit noemen we respijtzorg. Dit kan iemand zijn uit je naaste omgeving zoals een familielid, vriend of vriendin, maar ook een vrijwilliger of professional. De consulenten mantelzorg kunnen helpen bij het zoeken van de juiste oplossing voor de situatie, bijvoorbeeld samen met vrijwillige thuishulp, WMO of (thuis)zorginstellingen.

 

Het doel van het Mantelzorgcafé is om mantelzorgers met elkaar in contact te laten komen, de herkenning en erkenning van de (vaak) intensieve taak van de mantelzorgers te bevorderen, te informeren en te voorkomen dat mantelzorgers in een sociaal isolement terecht komen. Kortom, in het Mantelzorgcafé is men er even uit in een gezellige omgeving.

 

In de maand augustus is er vanwege de zomervakantie geen mantelzorgcafé.


Terug
jul 12, 2016 Categorie: Wijkkrant West Ingezonden door: wijkraad