Opleiding Sport- en Beweegleid(st)er Senioren 2016

Speciaal voor mensen die affiniteit hebben met de doelgroep senioren en die zelf actief zijn op het gebied van sport en bewegen is er de opleiding Sport- en Beweegleid(st)er Senioren. In oktober 2016 start deze opleiding aan de Fontys Sport Hogeschool in Tilburg.

Sport en Bewegingsactiviteiten voor mensen van 50 jaar en ouder vragen om specifiek opgeleid kader. Nederland vergrijst en ’s-Hertogenbosch blijft daarin niet achter. 30% van de Bossche inwoners is ouder dan 50 jaar!

Aangetoond is dat het blijven deelnemen aan bewegingsactiviteiten in grote mate het proces van ouder worden in gunstige zin kan beïnvloeden, mits deze lessen onder deskundige leiding plaats vinden. Ook deelnemers hechten grote waarde aan deze deskundigheid. Zo dienen leid(st)ers niet alleen bekend te zijn met het lesgeven aan groepen op het betreffende bewegingsgebied (bijvoorbeeld gymnastiek, zwemmen, yoga etc. ) maar ook kennis te hebben van veranderingen die het ouder worden met zich meebrengt, in lichamelijk, geestelijk en sociaal opzicht.
Met de toename van het aantal ouderen neemt de vraag naar meer groepen toe. En daarmee ook de vraag naar meer deskundige leiding.

Bent u geïnteresseerd in het werken met 50-plussers én bent u geïnteresseerd in sport en bewegen dan maken wij u graag attent op de Opleiding Sport- en Beweegleid(st)er Senioren.

Op 19 oktober 2016 start deze opleiding aan de Fontys Sport hogeschool in Tilburg. De opleiding bestaat uit verschillende modules zoals Lessen voorbereiden, uitvoeren en evalueren, Omgaan met groepen, Psychosociale aspecten van het ouder worden, Lichamelijke en gezondheidskundige aspecten van het ouder worden en Positionering Sport en Bewegen 50+. Het betreft lessen gymnastiek en sport & spel. De studiebelasting is ongeveer 200 uur.

Hebt u belangstelling voor deze opleiding en wilt u graag informatie over de Bossche situatie, dan kunt u contact opnemen met: Maaike Schneider, consulent SportPlus, afdeling Sport en Recreatie van gemeente ‘s-Hertogenbosch. Bel  06 525 84 124 /  073 615 97 76 of mail: m.schneider@s-hertogenbosch.nl


Terug
jul 12, 2016 Categorie: Algemeen Ingezonden door: wijkraad