Bossche Veldjes Resultaten

Op woensdag 24 mei was er een inloopbijeenkomst. Het leverde veel reacties en ideeën op van bewoners en gebruikers in en rond ‘De Bossche Veldjes’. Tot 15 juni kon u uw reacties inleveren bij de Wijkraad.

De gemeente heeft 67 reactieformulieren ontvangen. Op 5 juni 2023 nam wethouder Ralph Geers 120 handtekeningen in ontvangst. Uit de reacties en handtekeningen blijkt dat mensen de koeien in het gebied willen behouden. Daarnaast zien veel mensen het niet zitten dat er eventueel bruggetjes en of wandelpaden komen. Men verwacht extra overlast van drugsgebruikers, het dumpen van afval en sociale onveiligheid. Tegelijkertijd staan veel mensen achter het verbeteren van de natuurwaarden in het gebied. Onderaan vindt u een overzicht van de reacties.

 

Wat doet de gemeente met de reacties?

De gemeente stelt voor om ‘De Bossche Veldjes’ niet toegankelijk te maken voor recreatie. Daarnaast blijven ‘De Bossche Veldjes’ begraasd door koeien. De begrazing zal gericht zijn op meer en betere natuur. We gaan met respect om met de archeologische en aardkundige kwaliteit. In het ontwerp gaan we laten zien hoe we natuur, landschap en cultuurhistorie willen versterken. We houden ons als gemeente aan het bestemmingsplan. Mocht er voor het uitvoeren van maatregelen een ‘omgevingsvergunning’ nodig zijn, dan vragen we die vanzelfsprekend aan.

 

Hoe gaan we nu verder?

Vanwege de vele reacties neemt de gemeente even de tijd. We werken deze zomer verder aan een ontwerp dat aansluit bij de wensen en reacties vanuit de wijk. U wordt geïnformeerd waar en wanneer het conceptontwerp gepresenteerd wordt. Na de bijeenkomst maken we een definitief ontwerp. De planning is om in 2024 het plan uit te voeren. Ook hierover informeren wij u.

 

Ideeën en wensen over De Bossche Veldjes uit de reactieformulieren en handtekeningen

 

Totaal aantal reacties

187

Geen toegankelijkheid

160

Koeien blijven

152

Blijven zoals het is

138

Biodiversiteit verbeteren

33

Meer beplanting

17

Wel toegankelijkheid

10

Fruittuin

5

Verbeteren Hoeflaan

4

Nat hooiland

3

Poel en sloot

3

Snoeien rietkragen

3

Paarden

3

Ecoduct/wildtunnel

3

Naam veranderen naar Moerputten

2

Schapenveldje B&B

2

Rolstoeltoegankelijkheid

2

Pad rondom

2

Geen moestuin

2

Doortrekken Hoefpad

2

Samenwerking scholen

2

Geluidswal

2

Speelgelegenheid kinderen

2

Recreatie rondom scouting

2

Kruidentuin

1

Ontgraven tot natte natuur

1

Vleermuiskasten

1

Ooievaar paal

1

Natuurexcursies

1

Nestkastjes

1

Wadi

1

Uitzichtpunten

1

Koeien moeten weg

1

Stichting De Bossche Veldjes

1

Voedselbos

1

 


Terug
jun 29, 2023 Categorie: Berichten gemeente Ingezonden door: wijkraad